Những Bài Thuốc Hay Từ Kinh Giới

Theo đông y, Kinh Giới có vị cay, tính ôn, vào kinh phế và can, kinh giới có tác dụng trừ phong giải biểu, thúc nọc sởi, chống kinh giật, cầm máu. Chữa ngoại cảm...
Xem Thêm