Tác Dụng Quý Của Phụ Tử

Theo Đông y, Phụ Tử có vị cay ngọt, tính nhiệt, có độc mạnh; vào tâm, tỳ, thận. Có tác dụng hồi dương cứu nghịch, ôn bổ thận tỳ, trừ hàn chỉ thống. Dùng...
Xem Thêm