Trạch Tả Hỗ Trợ Bổ Gan

Trạch Tả Hỗ Trợ Bổ Gan; Trạch tả thuộc họ trạch tả, tên khác là mã đề nước, là một cây thảo, cao 40-50cm. Bộ phận dùng làm thuốc của trạch...
Xem Tiếp