Bồ Công Anh Hỗ Trợ Thanh Nhiệt

Bồ công anh là cây của những vùng ẩm và lạnh của Bắc và Nam bán cầu. Ở Việt Nam, cây mọc hoang dọc theo đường đi, sân vườn, bãi đất hoang, nơi đất ẩm,...
Xem Thêm