Gai Bồ Kết Hỗ Trợ Thông Khiếu

Gai bồ kết trong y học cổ truyền có tên thuốc là tạo giác thích. Khi dùng làm thuốc, ngâm gai vào nước cho mềm, cắt dọc thành miếng vát mỏng, phơi hoặc sấy...
Xem Thêm