Những Cách Dùng Phan Tả Diệp

Theo y học cổ truyền, Phan Tả Diệp có vị ngọt, đắng, tính hàn. Quy vào kinh đại tràng, có tác dụng tả nhiệt, tiêu tích trệ, thông đại tiện. Trị đại tràng...
Xem Thêm