Liên Kiều Hỗ Trợ Giải Độc

Liên kiều chứa nhiều chất thuộc nhóm lignin (philygenin, philyrin, pinoresinol, arctigenin, rutin...); chất alcol (rengyol, rengyosid, cornosid,salidrosid, rengylon...); tinh dầu (õ-pinen,...
Xem Thêm