Những Tác Dụng Quý Của Địa Liền

Theo đông y, Địa Liền có tính ấm, vị cay, quy vào kinh tỳ và vị. Thuốc có tác dụng ôn trung, tán hàn, bạt khí độc, trừ thấp. Dân gian thường sử dụng Địa...
Xem Thêm