Rễ Cây Nhàu Hỗ Trợ Ổn Định Huyết Áp

Sách “Gia y trị nghiệm” của lương y Việt Cúc có ghi “rễ nhàu vị đắng, ấm, thông huyết mạch, trừ phong tê nhức mỏi, hạ huyết áp”. Trên thực tế, khi dùng...
Xem Thêm