Râu Ngô Hỗ Trợ Giải Độc

Râu Ngô Hỗ Trợ Giải Độc; Trong hạt ngô chứa nhiều protein, lipid, đường cùng các loại vitamin và khoáng chất. Protein có trong ngô 30%, globulin và albumin...
Xem Thêm