Sơn Tra Hỗ Trợ Điều Trị Tăng Huyết Áp

Sơn tra còn gọi hồng quả, sơn lý hồng, yên chi... là quả chín già của cây Bắc sơn tra. Ở Việt Nam có 2 cây được bán với tên sơn tra là chua chát. Quả sơn tra...
Xem Thêm