Những Bài Thuốc Quý Từ Ích Trí Nhân

Theo Đông y, Ích Trí Nhân có vị cay, tính ôn, vào kinh tỳ, tâm và thận chủ trị ôn thận, kiện tỳ, bổ khí, cố tinh, nhuận táo, chỉ tả. Có tác dụng ôn bổ tỳ...
Xem Thêm