Những Bài Thuốc Quý Từ Tế Tân

Theo đông y, Tế Tân có vị cay, tính ôn; vào kinh tâm, phế, thận. Có tác dụng khu phong tán hàn giải biểu, chỉ thống, ôn phế hóa ẩm, thông khiếu, dùng trị phong...
Xem Thêm