Tác Dụng Của La Bặc Tử

Theo y học cổ truyền, la bặc tử vị hăng, ngọt, tính bình. Vào kinh phế, tỳ, vị. Có tác dụng tiêu thực, phúc trướng đầy, giáng khí hóa đàm. Chủ trị các chứng...
Xem Thêm