Những Cách Dùng Cốt Toái Bổ

Theo Đông y, Cốt Toái Bổ có vị đắng, tính ấm; vào kinh Can, Thận. Tác dụng bổ thận, mạnh xương, tục thương, chỉ thống. Chữa thận hư đại tiện lỏng lâu...
Xem Thêm