Lá Sen Hỗ Trợ Giảm Cân

Lá Sen Hỗ Trợ Giảm Cân; Theo Đông y truyền thống, lá sen có vị đắng chát (khổ sáp) tính bình. Vào 3 kinh tâm, can và tỳ. Có tác dụng thanh thử, lợi thấp...
Xem Thêm