Bạch Quả Hỗ Trợ Điều Trị Khí Hư

Bạch Quả Hỗ Trợ Điều Trị Khí Hư; Theo Đông y, bạch quả vị ngọt, đắng, sáp, tính bình, có ít độc; vào kinh phế. Tác dụng liễm phế khí, chỉ xuyễn khái...
Xem Thêm