Ngũ Vị Tử Hỗ Trợ Giúp Nhuận Phế

Ngũ Vị Tử Hỗ Trợ Giúp Nhuận Phế; Ngũ vị tử là quả chín phơi hay sấy khô của cây ngũ vị (Schisandra sinensis Baill.), tên khác huyền cập...
Xem Thêm