Nấm Lim Xanh Hỗ Trợ Điều Trị Ung Thư

Nấm lim xanh có tên khoa học là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst hay còn gọi là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Nấm lim xanh tự nhiên mọc...
Xem Thêm