Tác Dụng Quý Của Nghệ Vàng

Theo y học cổ truyền, Nghệ Vàng được phân làm hai vị thuốc. Thân rễ to được gọi là khương hoàng, các củ nhỏ mọc ra từ thân rễ được gọi là uất kim. Uất...
Xem Thêm