Thục Địa Hỗ Trợ Bổ Thận

Thục Địa Hỗ Trợ Bổ Thận; Thục địa là tên thuốc của rễ (củ) cây địa hoàng đã được chế biến. Thục địa chứa từ 7,5 - 21,58% đường, có vị ngọt....
Xem Thêm