Cỏ Mần Trầu Vị Thuốc Lương Huyết

Cỏ Mần Trầu còn gọi cỏ vườn trầu, màn trầu, màng trầu, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, ngưu cân thảo. Tên khoa học: Eleusine indica (L.) Gaerth.f., họ lúa (Poaceae)....
Xem Thêm