Cách Dùng Hương Phụ Chữa Bệnh

Dân gian có câu: “Nam bất thiểu trần bì, nữ bất ly hương phụ” để thấy vai trò của hương phụ với phụ nữ trong trị bệnh. Hương phụ còn có tên sa thảo,...
Xem Thêm