Cây Gạo Vị Thuốc Quý

Cây gạo còn có tên khác là Mộc miên, Hồng miên, Gòn, Cổ bối, Ban chi hoa, Anh hùng thụ, Roca (Campuchia), Ngiou (Lào), Kapokier du Tonkin...
Xem Thêm