Cửu Lý Hương

Cửu Lý Hương có tác dụng hành khí, chỉ thống (giảm đau), hoạt huyết tán ứ. Dùng chữa bị đánh, ngã sưng đau, phong thấp, khí thống...
Xem Thêm