Vị Thuốc Quý Từ Cây Cau

Cây cau có tên khoa học là areca catechu L, họ cau arecaceae. Để ăn trầu dùng cả quả cau đã gọt vỏ xanh ở ngoài. Cây cau cho các vị thuốc: hạt cau (binh lang), phần...
Xem Thêm