Bạch Truật Hỗ Trợ Kiện Tỳ

Bạch Truật Hỗ Trợ Kiện Tỳ; Bạch truật (Radix Atractyloidis macrocephalae), là rễ của cây bạch truật (Atractyloides macrocephala Koidz.), họ cúc (Asteraceae)...
Xem Thêm