Những Bài Thuốc Quý Từ Sinh Địa

Theo Đông y, Sinh Địa có vị ngọt đắng, tính hàn; vào các kinh: tâm, can và thận. Có tác dụng tư âm giáng hỏa, lương huyết, sinh tân dịch, nhuận khô táo. Loại...
Xem Thêm