Những Tác Dụng Quý Của Mạch Môn

Theo Đông y, Mạch Môn có tính lạnh, vị ngọt hơi đắng, vào 3 kinh: tâm, phế và vị. Công dụng và chủ trị: dưỡng âm, nhuận phế, thanh tâm, trừ phiền, ích vị,...
Xem Thêm