Vị Thuốc Quý Kim Tiền Thảo

Cây kim tiền thảo là một cây thuốc quý, còn có tên gọi là mắt trâu, đồng tiền lông, vảy rồng, mắt rồng. Là cây cỏ, cao 30-50cm, mọc bò. Ngọn non dẹt và có...
Xem Thêm