Hồng Táo Giúp Bổ Khí, Dưỡng Huyết

Hồng Táo Giúp Bổ Khí, Dưỡng Huyết; Hồng táo là quả phơi hay sấy khô của cây táo tàu. Hồng táo có màu đỏ để phân biệt với loại táo màu đen...
Xem Thêm