Những Bài Thuốc Hay Từ Gai Bồ Kết

Gai và quả bồ kết đều được dùng làm thuốc trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian. Quả bồ kết có tên thuốc là tạo giác. Tạo giác có vị cay, mặn,...
Xem Thêm