Những Bài Thuốc Hay Từ Cây Dừa Cạn

Dừa cạn còn có tên là bông dừa, hải đằng. Tên khoa học là Catharanthus Roseus (L.) G. - Don Apocynaceae. Là loại cây cỏ cao khoảng 40 - 60cm. Lá hình trứng mọc đối,...
Xem Thêm