Cà Gai Leo Giúp Giải Rượu, Bảo Vệ Gan

Cà gai leo còn có tên khác là Cà Gai Dây, Cà Quạnh, Cà Quýnh, Gai Cườm, Chẻ Nan (Tày), B’rongoon (Ba Na). Có tác dụng hỗ trợ giải rượu, bảo vệ gan... Là cây nhỏ...
Xem Thêm