Cốt Toái Bổ Hỗ Trợ Mạnh Gân Cốt

Cốt Toái Bổ Hỗ Trợ Mạnh Gân Cốt; Cốt toái bổ còn có tên khác là tổ phượng, tổ rồng, tắc kè đá. Bộ phận dùng làm thuốc là thân rễ khô của...
Xem Thêm