Ba Kích Vị Thuốc Của Quý Ông

Ba Kích tên khoa học Morinda officinalis How. Họ Cà phê (Rubiaceae). Là cây thảo, sống lâu năm, leo bằng thân quấn. Thân non màu tím, có lông, phía sau nhẵn. Cành non, có...
Xem Thêm