An Tức Hương

An tức hương là nhựa của cây cánh kiến trắng. An tức hương có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh động kinh, giảm cơn co giật ở trẻ bị động kinh...
Xem Thêm