Cẩu Tích Hỗ Trợ Bổ Thận, Cường Gân Cốt

Cẩu Tích Hỗ Trợ Bổ Thận, Cường Gân Cốt; ẩu tích còn gọi là kim mao cẩu tích, cây lông khỉ, lông cu ly. Theo Đông y, cẩu tích vị khổ, cam...
Xem Tiếp