Những Điều Chưa Biết Về Kim Tiền Thảo

Cây kim tiền thảo còn có tên gọi là mắt trâu, đồng tiền lông, vảy rồng, mắt rồng. Là cây cỏ, cao 30 - 50cm, mọc bò. Ngọn non dẹt và có phủ lông tơ, màu trắng....
Xem Thêm