Một Số Cách Dùng Vị Thuốc Trần Bì

Theo Đông y, Trần Bì có vị cay đắng, tính ôn; vào kinh tỳ và phế, trần bì có tác dụng lý khí điều trung, hoá đàm, tiêu tích, chỉ khái. Trị khí trệ, khí hư,...
Xem Thêm