Những Tác Dụng Của Tang Bạch Bì

Theo đông y, Tang Bạch Bì có vị ngọt, tính bình, không độc; quy kinh: tâm, phế, tỳ, vị, đại tràng. Công năng thanh phế chỉ khái, kiện tỳ, nhuận táo. Tang bạch...
Xem Thêm