Sinh Địa Hỗ Trợ Tư Âm Giáng Hỏa

Sinh Địa Hỗ Trợ Tư Âm Giáng Hỏa; Sinh địa tên khoa học: Rhemannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.), họ hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Bộ phận dùng làm thuốc là thân rễ....
Xem Thêm