Tần Giao Tốt Cho Người Viêm Khớp

Sử dụng bộ phẫn rễ của cây tần giao để làm thuốc, bởi trong bộ phận này có chứa các đặc tính của dược phẩm. Thu hái cây tần giao quanh năm, đào lấy rễ...
Xem Thêm