Những Bài Thuốc Hay Từ Tân Di Hoa

Theo dược học cổ truyền, Tân Di Hoa có vị cay, tính ấm, không độc, vào hai đường kinh phế và vị, có công dụng trừ phong, tán hàn, thông khiếu, thường được...
Xem Thêm