Kỷ Tử Hỗ Trợ Ích Tinh

Kỷ Tử Hỗ Trợ Ích Tinh; Kỷ tử là quả chín phơi hay sấy khô của cây câu kỷ (Lycium sinense Mill). Trong 100g quả chứa chất xơ, tinh dầu...
Xem Thêm