Lá Dâu Tằm Hỗ Trợ Giúp Dịu Ho

Lá Dâu Tằm Hỗ Trợ Giúp Dịu Ho, có vị đắng ngọt, tính hàn, vào phế và can; Có tác dụng phát tán phong nhiệt, thanh phế chỉ khái, thanh can minh mục...
Xem Thêm