Mạch Môn Hỗ Trợ Hạ Đường Huyết

Mạch Môn có tác dụng gây thu teo tuyến ức, hạ đường huyết; ức chế phế cầu khuẩn Streptococcus  pyogenes, tụ cầu vàng Staphylococcus areus, các trực khuẩn lỵ Shigella...
Xem Thêm