Mạch Môn Hỗ Trợ Hạ Đường Huyết

Mạch Môn Hỗ Trợ Hạ Đường Huyết, có tác dụng gây thu teo tuyến ức, hạ đường huyết; ức chế phế cầu khuẩn Streptococcus pyogenes...
Xem Thêm