Cây Huyết Dụ Hỗ Trợ Cầm Máu

Cây Huyết Dụ Hỗ Trợ Cầm Máu; Huyết dụ còn tên gọi là phật dụ, thiết thụ (trung dược), chổng đeng (Tày), co trướng lậu (Thái)...
Xem Thêm