Hóa Chất Trị Liệu Bệnh Ung Thư Là Gì ?

Hóa chất trị liệu là cách dùng thuốc hay hóa chất để trị bệnh. Hóa chất trị liệu (xạ trị, hóa trị) dùng cho bệnh ung thư là cách dùng thuốc để trị ung...
Xem Thêm