Tác Dụng Và Cách Dùng Lá Dâu Tằm

Lá Dâu là vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền, có vị đắng ngọt, tính hàn; vào phế và can. Có tác dụng phát tán phong nhiệt, thanh can minh mục, thanh phế...
Xem Thêm